Předpis 109/2000 Sb.

Citace109/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002
Částka33 (28. 4. 2000)
Účinnostod 28. 4. 2000, zrušeno dnem 14. 8. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
316/1997rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999 
Derogace pasivní
358/2002rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země 


ISP (příhlásit)