Předpis 105/2001 Sb.

Citace105/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh
Částka41 (21. 3. 2001)
Účinnostod 1. 5. 2001, zrušeno dnem 1. 5. 2004
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
256/2004rušíZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
Vztahuje se k
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
Vztahováno k
417/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)