Předpis 116/2020 Sb.

Citace116/2020 Sb.
NázevZákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Částka43 (24. 3. 2020)
Účinnostod 8. 4. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
451 Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 116/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
537/2006??Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
Vztahováno k
569/2020??Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
483/2021na základěVyhláška o následcích povinného očkování 


ISP (příhlásit)