Předpis 315/2008 Sb.

Citace315/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
Částka101 (21. 8. 2008)
Účinnostod 1. 9. 2008, zrušeno dnem 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
433 Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 315/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
383/2012rušíZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů1
Vztahuje se k
695/2004??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
695/2004??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
695/2004??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
500/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
164/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
85/2012??Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 
383/2012??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
383/2012??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 


ISP (příhlásit)