Písemné pozměňovací návrhy / 50. schůze

ČTNázev
110Novela z. o střetu zájmů
119Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
249Novela z. o zadávání veřejných zakázek
263Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu
289Novela z. o pedagogických pracovnících
307Novela z. o místních poplatcích
312Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích
346Novela z. o elektronických komunikacích
352Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů
353Novela zákona o ochraně oznamovatelů - související


ISP (příhlásit)