Písemné pozměňovací návrhy / 26. schůze

ČTNázev
69Novela z. o majetku České republiky
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
126N.z. o zálohovaném výživném
162Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
207Novela z. o obchodních korporacích
214Novela z. - trestní zákoník
229Novela ústav. z. - Ústava ČR
230Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
247Novela z. - živnostenský zákon
278Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
295Novela z. - exekuční řád
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
330Novela z. o pozemních komunikacích
333Novela z. o nemocenském pojištění
336Novela z. o volbách do Evropského parlamentu
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
352Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
364Novela z. o pohonných hmotách


ISP (příhlásit)