Písemné přihlášky do rozpravy
Lukáš Kolářík

82. schůze

Zákony

  1. 1.přerušeno

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ISP (příhlásit)