Akce 28. února 2024

94.schůze Poslanecké sněmovny

94.schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat od 9.00 hodin.

Semináře, konference a kulaté stoly

Kulatý stůl na téma "INKLUZE na rozcestí…jak dál?"
Kulatý stůl pod záštitou poslankyň Jany Berkovcové a Jany Hanzlíkové se koná 28. 2. 2024 od 14:00 v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana, zasedací místnost A55.

 

Zpráva

Setkání čelných představitelů parlamentů zemí Visegradské skupiny (V4) a Ukrajiny (28. 2. 2024)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 50 (28. února 2024) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 13 (28. února 2024) 
Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
č. 11 (28. února 2024) 
ZAV - Podvýbor pro styky s krajany
č. 4 (28. února 2024) 
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 14 (28. února 2024) - neveřejná 
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 8 (28. února 2024) 
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci
č. 5 (28. února 2024) 
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 7 (28. února 2024) 
VSP - Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
č. 7 (28. února 2024) 
VO - Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
č. 3 (28. února 2024) - neveřejná 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Umělá inteligence - výhoda pro české zdraví i zdravotnictví (28. února 2024) ISP (příhlásit)