Akce 24. ledna 2024

88. schůze Poslanecké sněmovny

Mezinárodní vztahy

1. část plenárního zasedání PS RE v Štrasburku
Ve dnech 21. - 26. ledna se členové Stálé delegace PSP ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy zúčastní 1. části plenárního zasedání PS RE v Štrasburku. 

Meziparlamentní skupina přátel ČR - Japonsko přijímá velvyslance Japonska
Dne 24. ledna 2024 se od 18:00 hodin v salonku 07, Sněmovní 4,  uskuteční pracovní večeře Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Japonsko s velvyslancem Japonska v ČR J. E. panem Hideo Suzukim.

Semináře, konference a kulaté stoly

Seminář "Evropa a svět 2030"
Seminář "Evropa a svět 2030" s podtitulem "Prognózy vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030 a vliv na prosperitu České republiky" se uskuteční 24. ledna 2024 od 10:00 h v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana, sál č. J205.

Kulatý stůl na téma "Budoucnost rané péče aneb využití moderních technologií v sociální práci a zdravotnictví"
Kulatý stůl se koná pod záštitou manželky prezidenta České republiky, paní Evy Pavlové, poslance a předsedy Výboru pro sociální politiku Víta Kaňkovského a poslankyně Romany Bělohlávkové. Uskuteční se od 10 do 13 hodin v místnosti E48 (Konírna), vstup z Malostranského náměstí 7.

Zpráva

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová uskuteční dvoudenní pracovní cestu do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. (24. 1. 2024)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 48 (24. ledna 2024) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
č. 11 (24. ledna 2024) 
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
č. 15 (24. ledna 2024) 

Schůze Poslanecké sněmovny

88. schůze (17. až 25. ledna 2024) - pořad schůze, stenoprotokoly

Záznamy videoarchivu

Jednání PS

88. schůze Poslanecké sněmovny (17. - 25. 1. 2024)
Dopolední jednání (24. 1. 2024, 9:00 - 14:02)
Odpolední jednání (23. 1. 2024 14:07 - 24. 1. 2024 )
Odpolední jednání (24. 1. 2024 15:00 - 25. 1. 2024 )

Tisková konference

Tisková konference po jednání vlády ČR (24. 1. 2024, 17:43 - 18:13)

Seminář

Evropa a svět 2030 (24. 1. 2024, 10:00 - 14:50)ISP (příhlásit)