Akce 1. února 2023

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti
č. 21 (1. února 2023) 
Ústavně-právní výbor
č. 18 (1. února 2023) 
Výbor pro sociální politiku
č. 24 (1. února 2023) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 22 (1. února 2023) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 19 (1. února 2023) - veřejnosti nepřístupná 
Výbor pro životní prostředí
č. 14 (1. února 2023) 
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 10 (1. února 2023) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 7 (1. února 2023) - NEVEŘEJNÉ 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 7 (1. února 2023) - neveřejná - náhradní termín 
VZ - Podvýbor pro oblast financování zdravotnictví a zdravotní pojištění
č. 5 (1. února 2023) ISP (příhlásit)