Akce 18. listopadu 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 47 - veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020) 
Kontrolní výbor
č. 35 - veřejnosti nepřístupná; upravená (18. listopadu 2020) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 60 - veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020) 
Hospodářský výbor
č. 49 - pouze přizvaným hostům, upravená (18. listopadu 2020) 
Ústavně právní výbor
č. 73 - pouze pro poslance a zástupce přísl. resortu (18. listopadu 2020) 
Výbor pro bezpečnost
č. 44 - veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020) 
Výbor pro bezpečnost
č. 44 - veřejnosti nepřístupná; upravená (18. listopadu 2020) 
Výbor pro obranu
č. 40 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (18. listopadu 2020) 
Výbor pro sociální politiku
č. 63 (18. listopadu 2020) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 44 - veřejnosti nepřístupná; upravená (18. listopadu 2020) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 45 - pouze pro poslance a přizvané externí osoby (18. listopadu 2020) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 76 - pouze poslancům, zástupcům MZ ČR a pozv. hostům (18. listopadu 2020) 
Výbor pro životní prostředí
č. 32 - veřejnosti nepřístupná s výjimkou pozvaných hostů (18. listopadu 2020) 
Zahraniční výbor
č. 49 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (18. listopadu 2020) 
Zemědělský výbor
č. 39 - veřejnosti nepřístupná (18. listopadu 2020) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 18 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (18. listopadu 2020) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
č. 13 - neveřejná (18. listopadu 2020) ISP (příhlásit)