Akce 2. září 2020

Zpráva

Kulatý stůl : K HARMONOGRAMU PŘÍPRAV UZAVŘENÍ DOLU FRENŠTÁT III (2. 9. 2020)
pod záštitou mpř. PS Vojtěcha Pikala a poslance Jakuba Jandy Od 14.00 hod.v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Kulatý stůl k návrhu zákona o ochraně lidských práv, známého též jako Magnitského zákon (2. 9. 2020)
Pod záštitou poslance Jana Lipavského Od 10.00 hodin v místnosti A55

Schůze výborů, komisí a podvýborů

HV - Podvýbor pro letectví a vesmírný program
č. 16 - zrušena (2. září 2020) 
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 16 (2. září 2020) 

Semináře

Ústavně právní výbor
Slovenská zkušenost se zavedením (2. září 2020) ISP (příhlásit)