Akce 30. dubna 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 30 - neveřejná (30. dubna 2020) 
Zahraniční výbor
č. 43 - neveřejná (30. dubna 2020) ISP (příhlásit)