Akce 14. listopadu 2016

Zpráva

Konference „Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu II“ (14. 11. 2016)


Výzva k podání návrhů na volbu člena RČo (do 28. listopadu) (14. 11. 2016)
Předseda PS vyzývá oprávněné subjekty, aby do 28. listopadu předložily Volebnímu výboru návrhy kandidátů na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu.

14. listopadu jsme si připomněli 98. výročí první schůze parlamentu po vzniku Československa v roce 1918 (14. 11. 2016)
Předsedou tehdejšího Revolučního národního shromáždění byl František Tomášek. Prohlédněte si významnou novinku v elektronickém Digitálním repozitáři k tomuto výročí.
ISP (příhlásit)