Akce 28. listopadu 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 40 (28. listopadu 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 8 (28. listopadu 2012) ISP (příhlásit)