Akce 22. listopadu 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 69 (22. listopadu 2012) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 37 (22. listopadu 2012) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 13 (22. listopadu 2012) 
VSP - Podvýbor pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné
č. 8 (22. listopadu 2012) 

Semináře

Hospodářský výbor
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO 5 LETECH ÚČINNOSTI  INSOLVENČNÍHO  ZÁKONA (22. listopadu 2012) 
Výbor pro obranu
Ochrana vzdušného prostoru ČR – stav a perspektivy (22. listopadu 2012) ISP (příhlásit)