Akce 15. listopadu 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 30 (15. listopadu 2012) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 36 (15. listopadu 2012) 
VEZ - Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
č. 4 (15. listopadu 2012) ISP (příhlásit)