Akce 23. května 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 29 (23. května 2012) 
Kontrolní výbor
č. 24 (23. května 2012) 
Hospodářský výbor
č. 28 (23. a 24. května 2012) 
Ústavně právní výbor
č. 46 (23. a 24. května 2012) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 25 (22. a 23. května 2012) 
Zemědělský výbor
č. 31 (23. až 25. května 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 9 (22. až  24. května 2012) 
Výbor pro bezpečnost
č. 6 (23. května 2012) ISP (příhlásit)