Akce 23. listopadu 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 7 (23. listopadu 2010) 
Petiční výbor
č. 4 (23. listopadu 2010) 
Kontrolní výbor
č. 7 (23. listopadu 2010) 
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 1 (23. listopadu 2010) 
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 1 (23. listopadu 2010) 
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 1 (23. listopadu 2010) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 1 (23. listopadu a 1. prosince 2010) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Prevence sezónní chřipky v ČR (23. listopadu 2010) 
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
Elektronizace veřejné správy (23. listopadu 2010) ISP (příhlásit)