Časté dotazy: sněmovní tisky

Platnost a účinnost zákona?


Platnost nabývá právní předpis dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví, od tohoto dne musí být částka každému dostupná. Dnem své platnosti se stává právní předpis součástí právního řádu a též schvalující orgán je jím vázán.

Platnost je podmínkou účinnosti (princip zákazu zpětné působnosti zákonů – zákaz retroaktivity).

Účinnost  se stanoví v posledním ustanovení příslušného předpisu. Je to den, kdy právní předpis zakládá, mění nebo ruší právní vztahy, tedy „vstupuje v život“. Dnem účinnosti je možná aplikace právního předpisu, normy v něm stanovené jsou do této doby právně vynutitelné.Účinnost je obvykle stanovena výslovně (nalezneme zpravidla na konci právního předpisu), ke konkrétnímu datu nebo ke dni, kdy nastane nějaká právní skutečnost. Pokud není výslovně stanoveno datum účinnosti, platí obecné pravidlo – není-li stanovena účinnost pozdější, nabývá právní předpis účinnost 15. dnem po vyhlášení.

ISP (příhlásit)