Zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a jeho provedení Jednacím řádem (viz § 100a Jednacího řádu), je upravena  možnost přijmout po vyhlášení mimořádných stavů návrh zákona ve zvláštním režimu. Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. Obsah zákona není nijak omezen, může jít o jakýkoliv zákon, který nemusí přímo souviset se stavem ohrožení státu, nesmí však jít o návrh zákona ústavního. O takovém návrhu je Poslanecká sněmovna povinna se usnést do 72 hodin od jeho podání vládou.
ISP (příhlásit)