Jednání o návrhu zákona s nímž vláda spojila žádost o vyslovení důvěry

Podle Ústavy (č. 35 a č. 44) je vláda oprávněna žádat, aby Sněmovna skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry. Jestliže se Sněmovna neusnese do tří měsíců o tomto návrhu, může být prezidentem rozpuštěna. Pro projednávání návrhu zákona, pokud s ním vláda spojila žádost o vyslovení důvěry, platí ustanovení § 96 Jednacího řádu, podle kterého o časovém postupu rozhodne jednotlivě vždy Sněmovna, z čehož vyplývá, že není nutno dodržovat stanovené lhůty.
ISP (příhlásit)