Rozprava

Rozprava je část plenární schůze, která je zahájena předsedajícím poté, kdy vystoupí navrhovatel a zpravodaj bodu pořadu. Rozpravu řídí předsedající Sněmovny. Poslanci se hlásí do rozpravy písemně, a to buď před zahájením schůze u předsedy Sněmovny nebo v průběhu schůze u předsedajícího až do ukončení rozpravy. Poslanci se mohou do rozpravy přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost. Při zahájení rozpravy oznámí předsedající přihlášené řečníky. Další podrobnosti rozpravy upravuje § 58 a 59 Jednacího řádu PS.
ISP (příhlásit)