Informace

Aktuality

O dění v Poslanecké sněmovně informujeme prostřednictvím aktualit, tematicky rozdělených do oblastí:

Plán akcí a harmonogram pravidelných akcí

Každé pondělí odpoledne vydává Poslanecká sněmovna Plán akcí, shrnující informace o jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, o návštěvách, o pořádaných seminářích a dalších akcích.

Harmonogram pravidelných akcí je půlročním plánem jednání Poslanecké sněmovny, rozdělující týdny v cyklech jednání, výborový týden, poslanecký týden a případně variabilní týden.

Poskytování informací

Na Poslaneckou sněmovnu se můžete obracet s žádostmi o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kancelář Poslanecké sněmovny

Kancelář Poslanecké sněmovny plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů a dalších orgánů.

Informace o veřejných zakázkách

O Poslanecké sněmovně a legislativním procesu

Virtuální prohlídka, galerie panoramatických fotografií
Průvodce Poslaneckou sněmovnou

 

Poslanecká sněmovna - pravomoci, orgány, mandát a imunita poslanců
Vztah Poslanecké sněmovny k ústavním institucím země
Legislativní proces z hlediska Poslanecké sněmovny
Volby do Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny: 2010, 2006, 2002, 1998, 1996
Volby do Senátu: 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2004, 2003, 2002, 2000, 1999, 1998, 1996
Volby do Evropského parlamentu: 2009, 2004  

Odkazy

Státní správa na Internetu

Parlamenty, mezinárodní parlamentní organizace a mezinárodní organizace na Internetu
ISP (příhlásit)