Volební zákony

Za volební zákony se v České republice považují zákon o volbách do Parlamentu České republiky, zákon o volbách do zastupitelstev v obcích, zákon o volbách do zastupitelstev krajů a zákon o volbách do Evropského parlamentu. Tento výklad vychází z výkladu provedeného Ústavním soudem – jeho nálezem č. 283/2005 Sb. (Pl.ÚS 13/05).
ISP (příhlásit)