Jednání

Přenos z jednací síně Poslanecké sněmovny 

V průběhu jednání Poslanecké sněmovny jsou dostupné přímé přenosy:

ve formátu Real Audio a Real Video a Windows Media, v odstupňované kvalitě podle rychlosti Vašeho připojení k Internetu.

Zvukové záznamy z jednání jsou dostupné v Digitálním archivu.  

Pořad schůze

Schválený pořad schůze a stav projednávání informuje o již projednaných, přerušených nebo vyřazených bodech pořadu schůze. V průběhu schůze může být program dále měněn.

Návrh pořadu řádné schůze Poslanecké sněmovny je dostupný obvykle dvanáct dní před začátkem schůze. Na začátku schůze se tento návrh projednává, doplňuje a následně schvaluje.

Stenoprotokoly

Z jednání Poslanecké sněmovny se pořizují písemné záznamy, stenoprotokoly, dokumentující průběh jednání. Stenoprotokoly se zaznamenávají v úsecích po deseti minutách a jsou dostupné obvykle do jedné hodiny.

Hlasování

Výsledky hlasování v průběhu jednání Poslanecké sněmovny jsou dostupné jako jmenný seznam s hlasováním každého poslance.

Usnesení Poslanecké sněmovny

Usnesení Poslanecké sněmovny

 

Interpelace

Ústní interpelace poslanců na předsedu a členy vlády se losují každý čtvrtek, pokud je jednacím dnem Poslanecké sněmovny, v 11.30 hodin. Interpelace pak probíhají na předsedu vlády od 14.30, nejdéle do 16.00 hodin a pak následují interpelace na členy vlády nejdéle do 18.00 hodin, poslední interpelaci lze přednést v 17.55 hodin. Každý poslanec má na přednesení dotazu 2 minuty, interpelovaný má 5 minut na odpověď, poté může poslanec přednést dolňující otázku ve lhůtě 1 minuty, na kterou interpelovaný odpoví do 2 minut. Nepřednesené interpelace propadají, stejně tak, je-li interpelující nepřítomen.

Písemné interpelace jsou žádostí poslance o projednání odpovědi člena vlády na jeho písemný dotaz. O písemných interpelacích se vede rozprava.  

Rejstříky

K stenoprotokolům vytváříme časový a jmenný rejstřík.
ISP (příhlásit)