Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 23. do 29. 1. 2017

Pondělí 23. ledna 2017


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík se ve dnech
22. – 24. ledna na Maltě zúčastní pravidelného setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů členských a kandidátských zemí EU
a zástupců EP (COSAC) pořádaného Parlamentem Malty v rámci maltského předsednictví v Radě EU.


Pod záštitou místopředsedy výboru pro životní prostředí Václava Zemka
se uskuteční seminář na téma
Česká moderní energetika
od 11.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou poslance Davida Kádnera se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
Jaroslava Zimmela, Milana Vobořila, Pavla Viktory,
Vladimíra Šorala, Blanky Jedličkové, Ivana Douši, Františka Hasseho, Přemysla
Jánského, Daniely Endrštové

„Krásy Krušných hor“
od 16.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 24. ledna 2017

Akce budou upřesněny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 36 (24. ledna 2017, od 14:30)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 51 (24. ledna 2017, od 14:30)
Výbor pro zdravotnictví
č. 44 (24. ledna 2017, mimo objekty PS)
Zahraniční výbor
č. 30 (24. ledna 2017, od 13:00)
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 13 (24. ledna 2017, od 9:00)
VSP - Podvýbor pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny
č. 19 (24. ledna 2017, od 14:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 25 (24. ledna 2017, od 13:30)

 

Středa 25. ledna 2017


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík se ve dnech
25. – 26. ledna v Mnichově zúčastní konference „Bavorsko a země Visegrádské skupiny“ věnované otázce brexitu a pořádané nadací Hanns Seidel Stiftung.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pořádá
seminář na téma
Konkurenceschopnost České republiky v cestovním ruchu
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou 1. místopředsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
a ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost
se uskuteční veřejná debata na téma
„Korupce 2017, bilance vlády v transparentnosti
a protikorupčních opatřeních“

od 17.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 46, upravená (25. ledna 2017, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 37 (25. ledna 2017, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 60 (25. ledna 2017, od 10:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 49 (25. ledna 2017, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Seminář Konkurence schopnost České republiky v cestovním ruchu (25. ledna 2017, od 10:00)
Zemědělský výbor
č. 38 (25. ledna 2017, od 9:00)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 23 (25. ledna 2017, od 9:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 30 (25. ledna 2017, 15 minut po skončení výboru pro bezpečnost)

 

Čtvrtek 26. ledna 2017

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí pořádá
seminář
k vládnímu návrhu zákona o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon) , tisk 927
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 42 (26. ledna 2017, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 81 (26. ledna 2017, od 9:30)
Výbor pro obranu
č. 38 (26. ledna 2017, od 8:45)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 34 (26. ledna 2017, od 10:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Seminář Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 927 (26. ledna 2017, od 9:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 19 (26. ledna 2017, od 9:30)

 

Pátek 27. ledna 2017

Seminář volebního výboru k novele zákona o České televizi a Českém rozhlasu se pod záštitou jeho předsedy Martina Komárka uskuteční od 10.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, místnost č. 205.


Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiří Zlatuška se ve dnech 27. – 28. ledna v polském Řešově zúčastní
10. Fóra Evropa – Ukrajina na téma „Příležitosti, které bychom si neměli nechat ujít“ organizovaného Institutem pro východní studie.

Vzpomínkové pietní akty v Litoměřicích a Terezíně , pořádané Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Památníkem Terezín a Bavorským zemským sněmem při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, se uskuteční v pátek 27. ledna 2017 v Litoměřicích (12.30 hod.) a Památníku Terezín (13.30 hod.) pod záštitou a za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Bartoška a prezidentky Bavorského zemského sněmu paní Barbary Stamm.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
Seminář Novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu (27. ledna 2017, od 10:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)