Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 24. do 30. 4. 2017

Pondělí 24. dubna 2017


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se v Bratislavě zúčastní Konference předsedů parlamentů zemí Evropské unie.


Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip se setká

s předsedou zemědělského výboru Parlamentu Ázerbájdžánu
Eldarem Ibrahimovem a se členy delegace

v 18.00 hodin v Zrcadlovém salónku


Ve dnech 23. – 28. dubna navštíví Kanadu delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vedená předsedou výboru Jiřím Zlatuškou (posl. V. Bohdalová, A. Putnová a S. Karamazov).
Z programu: prohlídka University of Toronto, návštěva Parlamentu provincie Ontario a jednání s partnerským výborem, přijetí na Ministerstvu školství provincie Ontario, setkání s managementem sportovního areálu Hillerest Centre ve Vancouveru.


Členové Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Váhalová, P. Holík, M. Němcová, G. Pecková a K. Zelienková se ve dnech 23. – 28. dubna ve Štrasburku zúčastní 2. části plenárního zasedání PS Rady Evropy.


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou místopředsedy výboru Davida Kasala
a ve spolupráci s Českou společností otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádá
seminář na téma
„Jak slyší děti v České republice?“

od 13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Jak slyší děti v České republice? (24. dubna 2017, od 13:00)

 

Úterý 25. dubna 2017

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


56. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme
předsedu zemědělského výboru Parlamentu Ázerbájdžánu
Eldara Ibrahimova s delegací

v 9.00 hodin v místnosti č. 120
Fotermín: 8.55 hodin
a
předseda zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek se setká s předsedou
a členy zemědělského výboru Parlamentu Ázerbájdžánu

v 11.00 hodin v místnosti č. 22
Fototermín: 10.55 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 64 (25. dubna 2017, od 12:30)

 

Středa 26. dubna 2017


56. schůze Poslanecké sněmovny
– pokračuje od 9.00 hodin


Členové zahraničního výboru Karel Schwarzenberg a Rom Kostřica se ve dnech 26. – 28. dubna na Maltě zúčastní meziparlamentní konference ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice pořádané v rámci maltského předsednictví v radě EU.

 

Čtvrtek 27. dubna 2017


56. schůze Poslanecké sněmovny
– pokračuje od 9.00 hodin


Pod záštitou kontrolního výboru a výboru pro životní prostředí
pořádá Nejvyšší kontrolní úřad
mezinárodní seminář na téma
Výzvy v oblasti udržitelné energie
od 9.30 hodin v místnosti 49K, Sněmovní 1

Tisková konference
se uskuteční po skončení semináře
od 13.30 hodin v novinářském atriu.


Hospodářský výbor ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR pořádá
odborný seminář na téma
Vliv čerpání finančních prostředků z OP PIK na konkurenceschopnost české ekonomiky
od 13.00 hodin v místnosti č. 306, Sněmovní 1

Tisková konference za účasti předsedy hospodářského výboru Ivana Pilného a prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého se uskuteční
od 12.40 hodin v novinářském atriu.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Vliv čerpání finančních prostředků z OP PIK na konkurenceschopnost české ekonomiky (27. dubna 2017, od 13:00)
Kontrolní výbor
Seminář Výzvy v oblasti udržitelné energie (27. dubna 2017, od 9:30)

 

Pátek 28. dubna 2017


56. schůze Poslanecké sněmovny
– pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)