Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 6. do 12. 3. 2017

Pondělí 6. března 2017


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se ve dnech
6. – 7. března ve Varšavě zúčastní společného zasedání předsedů parlamentů členských zemí Visegrádské skupiny pořádaného parlamentem Polska.


Ve dnech 5. – 9. března navštíví Izrael delegace výboru pro životní prostředí
a ústavně právního výboru vedená předsedou výboru pro životní prostředí Robinem Böhnischem (posl. J. Hájek, J. Nekl. Z. Kailová, H. Válková,
J. Farský, P. Golasowská a M. Wernerová).

Z programu: setkání se zástupci výboru pro vnitřní záležitosti Knessetu, setkání se zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva spravedlnosti, návštěva Nejvyššího soudu a prohlídka Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.


Pod záštitou místopředsedy zahraničního výboru Pavla Šrámka se uskuteční

mezinárodní konference na téma
„Evropa a Izrael 2017: Výzvy, příležitosti a horizonty“

od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik pořádá
seminář na téma
„Ženské hnutí v ČR“

od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Slavnostní setkání při příležitosti 167. výročí narození
Tomáše Garrigua Masaryka

za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka

od 16.00 hodin v hlavním jednacím sále


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška

a místopředsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Jiřího Miholy se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
akademického sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského
„Život v umění mezi orlem a pannou“

od 17.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 7. března 2017


Pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví Rostislava Vyzuly a členky výboru Jany Pastuchové a ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností
ČLS JEP se uskuteční seminář na téma
„Novinky v gastroenterologii: Patří ČR do vyspělé Evropy?“
od 9.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou poslance Herberta Pavery se uskuteční
konference na téma
„Inovace v medicíně a jejich dostupnost v Česku
– využití kmenových buněk“

od 10.00 hodin v místnosti č. 106


Členové výboru pro zdravotnictví pod záštitou místopředsedkyně výboru
Soni Markové přijmou finalistky celonárodní soutěže „Nej sestřička 2017“

v 11.00 hodin v prostorách výboru pro zdravotnictví


Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka se uskuteční
seminář na téma
„Proč je nutné posílit rozpočtové určení daní měst a obcí“
od 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Novinky v gastroenterologii: Míří gastroenterologie do moderní Evropy? (7. března 2017, od 9:00)
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 15 (7. března 2017, od 11:30)
PV - Podvýbor pro lidská práva
č. 11 (7. března 2017, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 32 (7. března 2017, od 10:30)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 16 (7. března 2017, od 8:30)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 27 (7. března 2017, od 13:00)

 

Středa 8. března 2017


Pod záštitou předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jiřího Zlatušky a ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost se uskuteční
veřejná debata na téma
„Zákon o důstojné smrti – připomínky k návrhu zákona, tisk 820“

od 16.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 48 (8. března 2017, od 9:00)
Mandátový a imunitní výbor
č. 45 (8. března 2017, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 52 (8. března 2017, od 9:00)
č. 52, upravená (8. března 2017, od 9:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 39 (8. března 2017, od 9:30)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 61 (8. a 9. března 2017, 8. 3. 2017 od 18:30 a 9. 3. 2017 od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 53 (8. března 2017, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 45 (8. března 2017, od 9:00)
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 10 (8. března 2017, od 14:00)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 20 (8. března 2017)

 

Čtvrtek 9. března 2017

Pod záštitou výboru pro životní prostředí a místopředsedy výboru Jaroslava Holíka se uskuteční odborný seminář na téma
„Voda znamená život“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 43 (9. března 2017, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 61 (8. a 9. března 2017, 8. 3. 2017 od 18:30 a 9. 3. 2017 od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 51 (9. března 2017, od 17:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 37 (9. března 2017, od 8:30)
Zemědělský výbor
č. 39 (9. března 2017, od 8:30)
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 9 (9. března 2017, 10 min. po skončení schůze VEZ)

 

Pátek 10. března 2017


Pod záštitou místopředsedkyně ústavně právního výboru Heleny Válkové a ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR se uskuteční
odborný seminář na téma
„Aktuální otázky exekučního práva ve světle posledních legislativních změn a v komparaci s novou
slovenskou právní úpravou“

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
Seminář Aktuální otázky exekučního práva ve světle posledních legislativních změn a v komparaci s novou slovenskou právní úpravou (10. března 2017, od 9:30)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 17 (10. března 2017, od 16:15)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)