Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 26. 5.  do 1. 6. 2014

Pondělí 26. května 2014


Ve dnech 26. – 28. května navštíví Slovinsko delegace zemědělského výboru vedená předsedou Jaroslavem Faltýnkem.
Z programu: přijetí ministrem zemědělství a životního prostředí, setkání s předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu, jednání s partnerským výborem, návštěva zemědělského podniku Evrosad, papírny Vipap Videm Krško a návštěva Zemědělsko- lesnické komory Slovinska.


Ve dnech 26. – 29. května navštíví Itálii a Vatikán delegace ústavně právního výboru vedená místopředsedou Radkem Vondráčkem.
Z programu: setkání se zástupci Ministerstva spravedlnosti, jednání se členy senátního a sněmovního výboru pro ústavní záležitosti a se zástupci Nejvyšší justiční rady, generální audience u papeže Františka, setkání se sekretářem pro styky se státy Svatého stolce.


Ve dnech 26. – 29. května navštíví Francii delegace rozpočtového výboru vedená předsedou Václavem Votavou.
Z programu: jednání na Ministerstvu financí, návštěva Národního shromáždění
a setkání s předsedou výboru pro finance, přijetí místostarostou města Dijon
a jednání v sídle Regionální rady Burgundska.


Pod záštitou předsedy výboru pro sociální politiku Jaroslava Zavadila se uskuteční mimořádné rozšířené zasedání
Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

k projednání analytického materiálu MPSV pro vládu ČR

Zabezpečení v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání

od 9.00 do 12.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
Seminář Zabezpečení v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání (26. května 2014, od 9:00)

 

Úterý 27. května 2014


Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE pod záštitou výboru pro sociální politiku pořádá konferenci na téma
Rozvoj komunitních zdravotně sociálních služeb – hledání průniků a společných víceoborových řešení

od 9.00 do 13.30 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou místopředsedkyně výboru Soni Markové pořádá

seminář na téma „ Problematika HIV / AIDS“
od 10.00 do 12.00 hodin v místnosti č. 48 “Konírna“,
vchod z Malostranského nám. 7/19


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou předsedy výboru Rostislava Vyzuly
pořádá seminář na téma
„Tabák a alkohol: proč je v ČR tak málo motivovaných,
kteří by motivovali k prevenci“

od 13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 7 (27. května 2014, od 15:00)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Rozvoj komunitních zdravotně sociálních služeb – hledání průniků a společných víceoborových řešení (27. května 2014, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Tabák a alkohol: proč je v ČR tak málo motivovaných, kteří by motivovali k prevenci (27. května 2014)
Seminář Problematika HIV/AIDS (27. května 2014, od 10:00)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 2 (27. května 2014, od 14:00)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 1 (27. května 2014, od 10:00)
PV - Podvýbor pro lidská práva
č. 7 (27. května 2014)
VVVKM - Podvýbor pro předškolní a základní školství
č. 1 (27. května 2014, od 15:00)

 

Středa 28. května 2014


Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pod záštitou
místopředsedy Václava Horáčka pořádá
seminář na téma
„Zruší se pošty v malých městech a na venkově?“

aneb

„Jak dál s Českou poštou“
od 10.00 hodin v místnosti č. 108


P od záštitou poslance Jana Zahradníka a poslance Petra Kudely

a ve spolupráci s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou

a hejtmanem Plzeňského kraje Václavem Šlajsem se uskuteční
seminář na téma

„Potřebuje Národní park Šumava svůj vlastní zákon?“,

od 13.00 do 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 7, upravená (28. a 29. května 2014, mimo objekty PS)
Výbor pro bezpečnost
č. 10 (28. května 2014, od 9:30)
Výbor pro sociální politiku
č. 7 (28. května 2014, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 8 (28. května 2014, od 9:00)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 3 (28. května 2014, mimo objekty PS)
KV - Podvýbor pro legislativu a kontrolní systémy
č. 1 (28. května 2014, mimo objekty PS)

 

Čtvrtek 29. května 2014


Pod záštitou předsedy výboru pro sociální politiku Jaroslava Zavadila
a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
pořádá poslankyně Jana Hynková
seminář na téma
„O lidech, kteří se starají o druhé,
aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové a eurokomisaře zodpovědného za rozšiřování EU a politiku sousedství Štefana Füleho pořádá
výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
seminář na téma
Vízová politika a její vliv na cestovní ruch
od 12.00 do 16.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 7, upravená (28. a 29. května 2014, mimo objekty PS)
Organizační výbor
č. 13 (29. května 2014, od 13:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 13 (29. května 2014, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 9 (29. května 2014, mimo objekty PS)
Výbor pro sociální politiku
Seminář O lidech, kteří se starají o druhé, aneb postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách (29. května 2014, od 10:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 6 (29. května 2014, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Seminář Vízová politika a její vliv na cestovní ruch (29. května 2014, od 12:00)
HV - Podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku
č. 4 (29. května 2014, mimo objekty PS)
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 1 (29. května 2014, mimo objekty PS)

 

Pátek 30. května 2014


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 10 (30. května 2014, od 9:00)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 4, zrušená (30. května 2014, mimo objekty PS)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 5 (30. května 2014, od 9:00)

 

  • PDF, 26. 5. 2014 (136 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)