Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 20. do 26. 2. 2012

Pondělí 20. února 2012

Slavnostní zahájení výstavy

Výtvarné skupiny FEMINA,

která se koná u příležitosti 15. výročí trvání tohoto jedinečného společenství malířek, sochařek a textilních výtvarnic

od 17.30 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 21. února 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme ministra zahraničních věcí Maďarské republiky

Jánose Martonyiho s delegací

13.30 – 14.00 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 13.25 hodin

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se setká s drobnými živnostníky a zástupci rodinných firem

„Živnostníci a rodinné firmy – sůl české ekonomiky„

v 15.00 hodin v místnosti č. 108

Při této příležitosti ocení jejich přínos českému podnikatelskému prostředí.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 17 (21. února 2012)
Výbor pro bezpečnost
č. 3 (21. února 2012)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Podvýživa nemocných a seniorů jako významný společenský problém, nutriční péče jako cesta k úsporám ve zdravotnictví i v sociální sféře (21. února 2012)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 7 (21. února 2012)

 

Středa 22. února 2012

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme

předsedkyni Sejmu Polské republiky Ewu Kopaczowou s delegací

v 11.30 – 12.15 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 11. 25 hodin

18: 00 hodin Pracovní setkání s delegací polského Sejmu

Členové rozpočtového výboru H. Langšádlová, V. Vilímec, A. Michalík, J. Dolejš

a R. Vysloužil přijmou delegaci Mezinárodního měnového fondu

v 10.00 hodin v místnosti č. 22

Hospodářský výbor pořádá

otevřený seminář na téma

„Energetika jako příležitost pro český průmysl„

od 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Po skončení semináře proběhne krátký tiskový brífink


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Energetika jako příležitost pro český průmysl (22. února 2012)
Výbor pro obranu
č. 4 (22. února 2012, od 10:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 20 (22. února 2012)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 21 (22. února 2012)
Zahraniční výbor
č. 18 (22. února 2012)
Zemědělský výbor
č. 26 (22. února 2012)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 5 (22. února 2012)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 8 (22. února 2012)

 

Čtvrtek 23. února 2012

ZMĚNA PROGRAMU SCHŮZE VEZ – v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.30 hodin

8.30 hod.

Zahájení schůze a schválení pořadu

 1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 1. a 2. března 2012
  uvede: státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D.
 2. 9.00 hod.

 3. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 14. listopadu 2011 – 8. ledna 2012 – doprojednání
 4. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. ledna – 19. února 2012

  uvede: posl. Jan Bauer

  9.05 hod.

 5. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013 – 2017 /kód dokumentu 18645/11, KOM(2011) 880 v konečném znění/
 6. uvede: státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D.

  zpravodajka: posl. Ivana Weberová

  9.30 hod.

 7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Pracovní program Komise na rok 2012
  – Cesta k obnově Evropy„ /kód dokumentu 17394/11, KOM(2011) 777 v konečném znění/
 8. uvede: státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D.

  vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal

  zpravodajka: posl. Anna Putnová

  10.00 hod.

 9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR) /kód dokumentu 18666/11, KOM(2011) 873 v konečném znění/
 10. uvede: náměstek ministra vnitra Mgr. Ondřej Veselský

  zpravodaj: posl. Viktor Paggio

  10.30 hod.

 11. Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 579/
 12. uvede: náměstek ministra vnitra Mgr. Ondřej Veselský

  zpravodajka: posl. Ivana Weberová

  11.00 hod.

 13. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách /kód dokumentu 18509/11, KOM(2011) 866 v konečném znění/
 14. uvede: náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D.

  vrchní ředitelka Sekce pro mezinárodní vztahy Ministerstva vnitra Mgr. Kateřina Flaigová

  zpravodajka: posl. Jitka Chalánková

  11.30 hod.

 15. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 /kód dokumentu 15247/11, KOM(2011) 607 v konečném znění/
 16. uvede: 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí Bc. Vladimír Šiška, MBA

  zpravodaj: posl. František Novosad

 17. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace /kód dokumentu 15451/11, KOM(2011) 609 v konečném znění/
 18. uvede: 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí Bc. Vladimír Šiška, MBA

  zpravodaj: posl. František Novosad

  12.00 hod.

 19. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES
  o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek /kód dokumentu 16971/11, KOM(2011) 778 v konečném znění/
 20. uvede: 1. náměstek ministra financí RNDr. Ladislav
  Minčič, CSc., MBA

  zpravodaj: posl. Jan Kubata

 21. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu /kód dokumentu 16972/11, KOM(2011) 779 v konečném znění/
 22. uvede: 1. náměstek ministra financí RNDr. Ladislav
  Minčič, CSc., MBA

  zpravodaj: posl. Jan Kubata

  přestávka na oběd a organizační výbor

  14.00 hod.

 23. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla
  a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie /kód dokumentu 18725/11, KOM(2011) 842 v konečném znění/
 24. uvede: náměstek ministra zahraničních věcí Ing. Tomáš Dub

  zpravodajka: posl. Dana Váhalová

 25. Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Globální Evropa: nový přístup
  k financování vnější činnosti EU /kód dokumentu 18726/11, KOM(2011) 865 v konečném znění/
 26. uvede: náměstek ministra zahraničních věcí Ing. Tomáš Dub

  zpravodajka: posl. Dana Váhalová

  14.30 hod.

 27. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí /kód dokumentu 18960/11, KOM(2011) 897 v konečném znění/
 28. uvede: 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MBA

  zpravodaj: posl. Marek Benda

 29. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími
  v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb /kód dokumentu 18964/11, KOM(2011) 895 v konečném znění/
 30. uvede: 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MBA

  zpravodaj: posl. Marek Benda

 31. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek /kód dokumentu 18966/11, KOM(2011) 896 v konečném znění/
 32. uvede: 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MBA

  zpravodaj: posl. Marek Benda

  15.15 hod.

 33. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Energetický plán do roku 2050 /kód dokumentu 18597/11, KOM(2011) 885 v konečném znění/
 34. uvede: náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. František Pazdera

  zpravodaj: posl. Viktor Paggio

 35. Dokumenty SZBP
 36. Sdělení předsedy

Různé

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VEZ pro regionální a přeshraniční spolupráci

v místnosti č. 6, Sněmovní 3

5 minut po skončení schůze výboru

Pod záštitou poslance Michala Haška se uskuteční akce

„Zlatý Ámos„

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 21 (23. února 2012)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 26 (23. února 2012)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Seminář Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, sněmovní tisk 573 (23. února 2012)
VEZ - Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
č. 3 (23. února 2012)

 

Pátek 24. února 2012

Pod záštitou místopředsedy zdravotního výboru Jaroslava Krákory pořádá výbor pro zdravotnictví

seminář na téma

„Pojištěnci v labyrintu zdravotních reforem„

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna„,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Pojištěnec v labyrintu reforem zdravotnictví (24. února 2012)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 9 (24. února 2012)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)