Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 11. do 17. 6. 2012

Pondělí 11. června 2012

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 12. června 2012

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

40. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku

Podvýbor VEZ pro evropské fondy v místnosti č. 56

od 13.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VEZ - Podvýbor pro evropské fondy
č. 9 (12. června 2012)

 

Středa 13. června 2012

40. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 56

od 8.00 hodin

1.

Rozpočtová opatření: kapitola 302 - Poslanecká sněmovna

kapitola 303 - Senát

kapitola 334 - Ministerstvo kultury

kapitola 358 - Ústavní soud

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

8.20 hodin

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a další související zákony (tisk 694) – zahájení

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

8.40 hodin

3.

Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (tisk 695) - zahájení

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

4.

5.

5.1

6.

Informace z podvýborů

Sdělení předsedy, různé

Informace o dopadech změn časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na jednání rozpočtového výboru

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 30 (13. června 2012)

 

Čtvrtek 14. června 2012

40. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Členové výboru pro obranu přijmou delegaci Ministerstva obrany Slovenské
republiky v čele s ministrem Martinem Giváčem
v 15.30 hodin v místnosti č. 311B

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.30 hodin

1.

Schválení programu schůze

14.35 hodin

2.

Informace o přípravě Rozpočtu SFDI na rok 2013 a střednědobého výhledu na roky 2014 a 2015

Uvede: Tomáš Čoček, ředitel SFDI

Zpravodaj: posl. František Sivera

3.

Rozpočtové opatření k rozpočtu SFDI na rok 2012

Uvede: Tomáš Čoček, ředitel SFDI

David Čermák – generální ředitel ŘSD

Zpravodaj: posl. František Sivera

15.35 hodin

4.

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 – sněmovní tisk 667

Uvede: Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ

Zpravodaj: posl. Jan Husák

16.00 hodin

5.

Aktuální informace o činnosti Českého telekomunikačního úřadu

Uvede: Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ

Výbor pro bezpečnost - v místnosti č. 23

od 13.00 hodin

Návrh vlády České republiky na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů podle § 1 odst. 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

Uvede: Petr Nečas, předseda vlády České republiky

Zpravodaj: posl. Ivana Řápková

Přizván: Ivan Bílek, prozatímní ředitel GIBS

Podvýbor VSP pro sociálně pojistné systémy

od 15.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechů

a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací výjezdní zasedání v budově ÚZČ

v 10.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro bezpečnost
č. 7 (14. června 2012)
VSP - Podvýbor pro sociálně pojistné systémy
č. 6 (14. června 2012)
č. 6 (14. června 2012)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 11 (14. června 2012)

 

Pátek 15. června 2012

40. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

  • PDF, 11. 6. 2012 (99 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)