Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 2. 2010

Pondělí 8. února 2010

Slavnostní zahájení výstavy

Adolf Zábranský - pocta umělci

ze sbírek Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

od 17.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Úterý 9. února 2010

68. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 11.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákon - prvé čtení

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení

Zákony - druhé čtení

2. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům /sněmovní tisk 940/ - druhé čtení

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - druhé čtení

4. Návrh poslanců Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /tisk 916/ - druhé čtení

5. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 942/ - druhé čtení

Zákony - třetí čtení

6. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení

7. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

8. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , /sněmovní tisk 798/ - třetí čtení

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), /tisk 959/ - třetí čtení

Zákon - prvé čtení

10. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Středa 10. února 2010

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme makedonského premiéra Nikolu Gruevskiho

od 14.00 -14.30 hodin v místnosti č. 120

69. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákony - prvé čtení

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), /tisk 1016/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

2. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

3. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů, Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

4. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

5. Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, a některé související zákony /tisk 1020/ - prvé čtení

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a některé další zákony /tisk 1025/ - prvé čtení

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení

70. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena 20 minut

po skončení 69. schůze Poslanecké sněmovny

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Zpráva ministra vnitra, policejního prezidenta, ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupkyně o vyšetřování korupce při nákupu a pronájmu letounů Grippen

Zákony - prvé čtení

2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

3. Vládní návrh zákona o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

4. Návrh poslanců Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - prvé čtení

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 8.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb.,

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1021)

Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodaj posl. P. Vanoušek

2. Jmenování delegace na pracovní zahraniční cestu

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference poslance Michala Doktora k návrhu zákona ke snížení daňových úniků na pohonných hmotách se uskuteční v 10.00 hodin v kinosále

 

Čtvrtek 11. února 2010

71. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákon - druhé čtení

1. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - druhé čtení

Zákon - prvé čtení

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

Zákony - třetí čtení

3. Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, /tisk 793/ - třetí čtení

4. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - třetí čtení

 

Pátek 12. února 2010

Případné pokračování probíhajících schůzí Poslanecké sněmovny

od 9.00 hodin

Sdružení pro založení Křesťanské univerzity, o. s. pořádá pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Kasala a poslankyně Michaely Šojdrové

seminář na téma

„Společné dobro v politické filozofii a hospodářské politice“

od 9.00 do 13.00 hodin v místnosti č. 48, tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. 7/19

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)