Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 26. 2.  do 4. 3. 2007

Pondělí 26. února 2007

Poslankyně Helena Mallotová se ve dnech 25. - 27. února zúčastní v Berlíně Konference předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU, EP

a parlamentů kandidátských zemí.

Místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jan Bauer se ve dnech 26. - 27. února zúčastní v Bruselu zasedání smíšeného výboru pro dopravu a cestovní ruch EP a zástupců parlamentů členských států EU.

Ve dnech 25. - 28. února navštíví Velkou Británii delegace kontrolního výboru vedená předsedou Vladimírem Koníčkem.

Z programu: návštěva britského Parlamentu, setkání s představiteli National Audit Office a setkání s náměstkem ministra financí.

Ve dnech 26. - 1. března navštíví Irsko delegace rozpočtového výboru vedená poslancem Michalem Doktorem.

Z programu: jednání na Ministerstvu financí, přijetí předsedou Poslanecké sněmovny a jednání s výborem pro finance a veřejnou správu.

Kancelář Poslanecké sněmovny PČR a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

v Ústí nad Labem pořádají pod záštitou poslankyně Marcely Mertinové

slavnostní zahájení výstavy

plakátové tvorby studentů Fakulty užitého umění a designu v Ústí nad Labem

a École Régionale des Beaux - Arts v Besançonu

VIZE EVROPY

VISION D´EUROPE

v 18.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Úterý 27. února 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miroslav Vlček přijme spolkového kancléře Rakouské republiky Alfreda Gusenbauera

v 17.30 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 17.25 hodin

Podvýbor HV pro podnikatelské prostředí

ve 14.00 hodin v zasedací místnosti HV č. 306, Sněmovní 1

´

Petiční výbor pořádá pokračování cyklu

„Můžete pomoci občanovi?„ tentokrát na téma

„Exekuce dětí„

od 16.00 - 18.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSR - Podvýbor pro bytovou politiku
č. 1 (27. února 2007)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 4 (27. února 2007)

 

Středa 28. února 2007

Místopředseda podvýboru VEZ pro regionální a přeshraniční spolupráci Rudolf Kufa, místopředseda podvýboru VEZ pro evropské fondy Pavel Vanoušek

a místopředsedkyně podvýboru VEZ pro české předsednictví Rady EU Ladislava Zelenková se ve dnech 28. února - 1. března zúčastní v Bruselu meziparlamentního setkání na téma „Eurozóna - sbližuje či vytváří rozdíly?„.

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

9.15 hodin

 1. Návrh poslance M. Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) – tisk 111.
 2. Předkládá: posl. M. Říman

  Zpravodaj: posl. O. Vojíř

  10.15 hodin

 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků – tisk 120.
 4. Předkládá: zástupce MPO ČR

  Zpravodaj: posl. V. Jakubková

  11.15 hodin

 5. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů – tisk 119.

Předkládá: zástupce MŽP ČR

Zpravodaj: posl. F. Sivera

13.15 hodin

5. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – tisk 62.

Předkládá: zástupce Senátu

Zpravodaj: posl. J. Plachý

6. Volba předsedů podvýborů hospodářského výboru.

7. Návrh a termín příští schůze výboru.

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

10.00 -11.00 hodin

1. Podrobná informace Ministerstva průmyslu a obchodu o offsetech v návaznosti na Grippen

Odůvodní: náměstek ministryně obrany ČR, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Zpravodaj: posl. A. Seďa

11.00 -11.30 hodin

 1. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 98/

Odůvodní: náměstek primátora p. Blažek

Zpravodaj: posl. J. Klas

11.30 -12.30 hodin

3. Státní podniky zřízené Ministerstvem obrany

Informaci přednese nám. ministryně obrany

13.30 -14.15 hodin

4. Současný stav a budoucnost vrtulníkové letky

Informaci přednese nám. ministryně obrany

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

14.15 -15.00 hodin

5. Dislokace jednotek AČR

Informaci přednese nám. ministryně obrany

15.00 -15.45 hodin

 1. Informace MO o průběžném plnění smlouvy o pořízení transportérů a jejich výzbroji
 2. Informaci přednese nám.ministryně obrany

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

15.45 -16.30 hodin

7. Aktivní zálohy AČR a jejich zapojení do činnosti AČR (současný stav, výhled, hodnosti) Informaci přednese nám.ministryně obrany

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna„

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

10.00 – 11.00 hodin

 1. Informace o aplikaci vyhlášky 620/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (úhrada zdravotní péče poskytovatelům sociálních služeb)
 2. Odůvodní: zástupce MZ, MPSV

  11.00 – 13.00 hodin

 3. Aktuální problémy aplikace zákonů o životním minimu a hmotné nouzi
 4. Odůvodní: zástupce MPSV

  14.00 – 16.00 hodin

 5. Informace MPSV o průběhu, kriteriích a způsobu hodnocení dotačních řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007

Odůvodní: zástupce MPSV

4.-7. Dovolba předsedy a místopředsedů podvýborů, sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu 9. schůze výboru pro sociální politiku

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů - pokračování ze 6. schůze ze dne 17. ledna 2007 (tisk 15)

Odůvodní: zástupce Senátu

Zpravodaj: posl. Z. Novotný

11.00 hodin

3. Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb. (tisk 101)

Odůvodní: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. T. Hasil

4. Různé

informace Mgr. Jiřího Krauskopfa, Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou

5. Schválení termínu a programu příští schůze

Podvýbor pro vyznamenání v místnosti č. 23

od 8.30 hodin

Podvýbor pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem

v místnosti č. B 316 10 minut po skončení jednání výboru, tj. cca v 17.45 hod.

Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR

v místnosti č. B 315 10 minut po skončení jednání výboru, tj. cca v 17.45 hod.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSP - Podvýbor pro investice v sociální oblasti
č. 1 (28. února 2007)
VO - Podvýbor pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem
č. 1 (28. února 2007)
VO - Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
č. 2 (28. února 2007)

 

Čtvrtek 1. března 2007

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

9.00 -10.00 hodin

 1. Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR

o umístění radarové stanice v rámci systému protivzdušné obrany na území ČR

Odůvodní: ministryně obrany ČR, náměstek ministra zahr. věcí ČR, NGŠ

Zpravodaj: posl. J. Vidím

10.00 -10.45 hodin

8. Ochrana vzdušného prostoru ČR, modernizace, vývoj po roce 2015

Informaci přednese náměstek ministryně obrany ČR , NGŠ

Zpravodaj: posl. A. Seďa

10.45 -11.15 hodin

10. Informace MO o prodeji L-159 z armádních zdrojů

Odůvodní: nám. ministryně obrany ČR

11.15 -11.30 hodin

11. Návrh termínu a programu příští schůze VO

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

9.00 hodin

6. Seznámení výboru s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Danou Kuchtovou

10.30 hodin

7. Seznámení výboru s ministrem kultury Václavem Jehličkou

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu v místnosti č. 311B /v prostorách VO/

od 14.30 hodin

1. Schválení programu jednání a uzavření jednání

 1. Udělení prověrky Pavolu Mihálovi Odůvodní: ředitel NBÚ

Přizván: býv. ředitel J. Mareš

Zpravodaj: posl. J. Klas

3. Udělení prověrky Josefu Tošovskému

Odůvodní: ředitel NBÚ

Zpravodaj: posl. J. Klas

4. Zpráva BIS o manipulaci s prověrkami (viz dopis na ředitele NBÚ ze dne 31. 1. 2007, č.j.: 4/07-SK NBÚ) Odůvodní: ředitel NBÚ

Zpravodaj: posl. J. Klas

Stálá komise pro rovné příležitosti v zasedací místnost petičního výboru č. 301, Sněmovní 1

od 15: 00 hodin

1. Schválení návrhu pořadu schůze

2. Stanovení počtu ověřovatelů stálé komise

3. Volba ověřovatelů

4. Stanovení počtu místopředsedů

5. Volba místopředsedů

6. Plán aktivit a záměr zahraniční cesty

7. Sdělení předsedkyně

8. Návrh termínu a pořadu 2. schůze stálé komise

Podvýbor VVVKMT pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Poslanec Petr Bratský, člen Stálé komise pro sdělovací prostředky,

pořádá pod záštitou ministra vnitra a informatiky Ivana Langera

a ministra kultury Václava Jehličky seminář na téma

Digitalizace

- budoucnost televizního vysílání

od 9 do 13 hodin v Sále státních aktů, PS PČR, Sněmovní 4, Praha 1

Rozhodčí soud při hospodářské komoře a agrární komoře pořádá

pod záštitou poslance Romana Böhnische

seminář na téma

„Rozhodčí řízení - dobrá cesta k řešení sporu„

od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 1 (1. března 2007)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 2 (1. března 2007)
Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 1 (1. března 2007)

 

Pátek 2. března 2007

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

9.00 hod.

Zahájení schůze, schválení pořadu

9.05 hod.

1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady
v Bruselu ve dnech 8. – 9. března 2007

uvede: předseda vlády Ing. Mirek Topolánek

10.00 hod.

2. Návrh na jmenování kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropských společenství

uvede: zástupce ministerstva spravedlnosti

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, CSc.

10.30 hod.

3. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – Provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ /kód dokumentu 14793/06, KOM(2006) 643 v konečném znění/

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodaj: posl. Anna Čurdová

10.50 hod.

4. Informace ze zasedání Rady pro životní prostředí, která se konala v Bruselu
dne 20. února 2007

uvede: ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík

5. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel /kód dokumentu 6204/07, KOM(2007) 19 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES za účelem zahrnutí leteckých činností do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství /kód dokumentu 5154/07, COM(2006) 818 final/

uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí

zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

7. Zpráva Komise – Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (požadovaná na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu) /kód dokumentu 14918/06, KOM(2006) 658 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

12.15 hod.

8. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy
a o změně směrnice 2004/35/ES /kód dokumentu 13388/06, KOM(2006) 232
v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí

zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

9. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Tematická strategie pro ochranu půdy /kód dokumentu 13401/06, KOM(2006) 231 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí

zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

přestávka na oběd

14.00 hod.

10. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL) /kód dokumentu 5055/07, KOM(2006) 817 v konečném znění

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

14.30 hod.

11. Zelená kniha: Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století /kód dokumentu 15725/06, KOM(2006) 708 v konečném znění

uvede: zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí

zpravodaj: posl. Petr Krill

12. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 22. ledna – 18. února 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 19. – 25. února 2007

uvede: posl. Ondřej Liška

13. Dokumenty SZBP

14. Sdělení předsedy

15. Různé

Ondřej Liška v. r.

předseda výboru

Praha, 23. února 2007


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 3 (2. března 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)