Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 12. do 18. 2. 2007

Pondělí 12. února 2007

Slavnostní zahájení výstavy

Richard Pachman

Colours

v 18.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 13. února 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Středa 14. února 2007

Zvolená zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová
složí slavnostní slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka za přítomnosti O. Motejla.

místo: kancelář předsedy Poslanecké sněmovny od 10.00 hodin.

fototermín: 9.55 hodin

Ve dnech 14. - 15. února navštíví Českou republiku na pozvání Senátu společná delegace zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost Národní rady Slovenské republiky vedená předsedou výboru pro obranu a bezpečnost Rudolfem Pučíkem a místopředsedkyní zahraničního výboru Zdenkou Kramplovou

Z programu:

14. února

14.30 - 15.30 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

přijetí delegace předsedou zahraničního výboru Janem Hamáčkem

15. února

12.00 hodin

předseda zahraničního výboru Jan Hamáček a předseda výboru pro obranu a bezpečnost Jan Vidím se zúčastní pracovního oběda se slovenskou delegací

Hospodářský výbor
v místnosti č. 306 ve Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Schválení programu schůze.

9.15 hodin

Návrh poslance M. Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) – tisk 111.

Předkládá : posl. M. Říman

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

9.45 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobkůtisk 120.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. V. Jakubková

10.15 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů – tisk 122.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

10.45 hodin

Národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007 – tisk 121.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

11.15 hodin

Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů – tisk 119.

Předkládá: zástupce MŽP ČR

Zpravodaj: posl. František Sivera

13.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – tisk 125.

Předkládá: zástupce MF ČR

Zpravodaj: posl. M. Kala

13.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – tisk 124.

Předkládá: zástupce MF ČR

Zpravodaj: posl. V. Aubrecht

 

Čtvrtek 15. února 2007

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

 

Pátek 16. února 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)