Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 29. 1.  do 4. 2. 2007

Pondělí 29. ledna 2007

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Walter Bartoš se ve dnech 28. ledna - 1. února zúčastní v Edinburghu diskusního fóra „The Microsoft Government Leaders Forum - Europe“ na téma „Zapojení občanů do řešení problémů 21. století“.

Zahájení výstavy Bylo nebylo - fotografické akty - Emil Bratršovský
Atrium Sněmovní 4 - od 18.00 hodin

 

Úterý 30. ledna 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

11. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

15 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny

Schválení programu schůze.

2. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů – tisk 92.

Předkládá: zástupce ministerstva vnitra

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

3. Informace ministra dopravy ČR.

Uvede: ministr dopravy ČR

4. Ustavení podvýborů hospodářského výboru.

Uvede: posl. O. Vojíř

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

10 minut po skončení jednání Sněmovny

1. Priority německého předsednictví EU

uvede: J. E. Helmut Elfenkämper , velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR

2. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (předložený Komisí) /kód dokumentu 13874/06, KOM(2006) 569 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

3. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. října – 10. prosince 2006 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 11. prosince 2006 – 21. ledna 2007

uvede: posl. Ondřej Liška

4. Dokumenty SZBP


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 1 (30. ledna 2007)

 

Středa 31. ledna 2007

11. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference pod záštitou poslankyň Anny Čurdové a Evy Dundáčkové na téma Haagská úmluva – konáme skutečně v zájmu dětí?

od 13.00 hodin v místnosti č. 22

Společné zasedání sněmovních výborů pro obranu, pro bezpečnost, zahraničního a ústavně-právního.
Zástupci vlády by měli poslance informovat o okolnostech případného umístění americké radarové základny v České republice.

od 14.30 hodin v místnosti č. 108 – Státní akty


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 9 (31. ledna 2007)
Zahraniční výbor
č. 8 (31. ledna 2007)

 

Čtvrtek 1. února 2007

11. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Ve dnech 31. ledna - 5. února navštíví Českou republiku delegace výboru pro vědu, technologii a životní prostředí Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky vedená předsedou Ho Duc Vietem.

Z programu:

února

14.00 - 15.00 hodin v místnosti č. 49, Sněmovní 1

jednání s výborem pro životní prostředí

16.00 - 17.00 hodin v místnosti č. 56

jednání s výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Tisková konference - pod záštitou místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Anny Čurdové a místopředsedkyně zahraničního výboru Kateřiny Konečné

Neexistuje hodný radar a zlá raketa!
ve 14.00 hodin v místnosti č. 23

Stálá komise pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

od 13.30 hodin v místnosti č. 103B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 8, mimořádná první část (1. února 2007)
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy
č. 1 (1. února 2007)
VO - Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
č. 1 (1. února 2007)

 

Pátek 2. února 2007

11. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zahraniční výbor
č. 9 (2. února 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)