Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 23. do 29. 4. 2007

Pondělí 23. dubna 2007

Společná prezentace o protiraketové obraně

pro výbory pro obranu a bezpečnost

a zahraniční výbor Poslanecké sněmovny a výbor pro obranu, bezpečnost

a zahraniční věci Senátu

od 14.30 - 16.00 hodin v místnosti č. 108

Prezentace ředitele Protiraketové agentury USA gen. H. Oberinga bude zaměřena na objasnění fungování systému protiraketové obrany a popis jeho technických parametrů

Pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase

se uskuteční

Vernisáž výtvarných prací dětí z dětských domovů

v 17.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny
Pořádá Nadační fond Plaváček

 

Úterý 24. dubna 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

14. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Podpis dohody o česko-rakouské parlamentní skupině k jaderné elektrárně Temelín za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka a předsedy Senátu Přemysla Sobotky
se uskuteční od 13.30 hodin v pracovně předsedy

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

15 minut po ukončení jednání Poslanecké sněmovny

1. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006 – dokončení (přerušeno na 9. schůzi kontrolního výboru)

Zpravodaj: posl. V. Koníček

2. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 a 2005 – dokončení (přerušeno na 9. schůzi kontrolního výboru)

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

10 minut po skončení zasedání Sněmovny

1. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Roční politická strategie pro rok 2008 /kód dokumentu 6788/07, KOM(2007) 65 v konečném znění)

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodaj: posl. Ladislava Zelenková

Projednání postoje vlády ČR k Návrhu rozhodnutí Rady č. 6002/07,

o vystupňování přeshraniční spolupráce, zejména při potírání terorismu a přeshraniční trestné činnosti , ze dne 6. února 2007

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

3. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 26. února – 8. dubna 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 9. – 18. dubna 2007

uvede: posl. Ondřej Liška


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 11 (24. dubna 2007)

 

Středa 25. dubna 2007

14. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Podvýbor VEZ pro české předsednictví Rady EU

od 8.15 hodin v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3

Informace náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

Jany Hendrichové, vedoucí Sekce pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU, o stavu příprav technického zabezpečení českého předsednictví Rady EU

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro bankovnictví
č. 2 (25. dubna 2007)

 

Čtvrtek 26. dubna 2007

14. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme delegaci pro evropské záležitosti italského Senátu
od 11.30 hodin v místnosti č. 120

Podvýbor ZAV pro prezentaci ČR v zahraničí v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 13.45 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Tisková konference Občanského sdružení Vojáci proti válce pod záštitou místopředsedkyně zahraničního výboru Kateřiny Konečné na téma Radar USA

v Brdech - bezpečnost nebo ohrožení?

se uskuteční od 13.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

ZAV - Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 4 (26. dubna 2007)

 

Pátek 27. dubna 2007

14. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Diskusní setkání s americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem k připravovanému českému vydání jeho knihy

„Věk omylnosti - Důsledky války s terorem“

od 11.00 - 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)