Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 2. do 8. 4. 2007

Pondělí 2. dubna 2007

Předseda výboru pro obranu Jan Vidím přijme ministra obrany Albánie

Fatmira Mediua

ve 14.15 hodin v místnosti č. 311 B

Ve dnech 31. března - 6. dubna navštíví Vietnam delegace rozpočtového výboru vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem.

Z programu: návštěva jednání Národního shromáždění, jednání s výborem pro ekonomiku a rozpočet, přijetí ministrem průmyslu, viceguvernérem Národní banky, předsedou Národního shromáždění a náměstkem ministra dopravy, jednání s vedením kraje Dien Bien, návštěva Vietnam EXPO 2007, přijetí delegace místopředsedou vlády, ministrem zahraničních věcí a vedením Ministerstva obchodu.

Ve dnech 2. - 5. dubna navštíví Nizozemsko delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vedená předsedou Walterem Bartošem.

Z programu: jednání na Ministerstvu školství, kultury a vědy, návštěva islámské základní školy v Amersfoortu a v Amsterdamu, jednání na radnici v Amsterdamu

a jednání s partnerským výborem v Poslanecké sněmovně.

 

Úterý 3. dubna 2007

během dne jednají poslanecké kluby

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček se ve 12.30 hodin setká se členy marocké delegace, která přijela české politiky seznámit se záměrem Maroka pořádat Mezinárodní světovou výstavu Expo 2012

Ve 14.30 hodin pak přijme ministra obrany Albánie Fatmira Mediua

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 8. schůze PV

16.05 hodin

2. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) – sněmovní tisk č. 132 Uvede: posl. Anna Čurdová

16.50 hodin

3. Informace o plnění závazků z Úmluvy o právech dítěte a doporučení Výboru pro práva dítěte Uvede: Jan Litomiský,

vládní zmocněnec pro lidská práva

17.35 hodin

4. Volba členů a předsedů podvýborů petičního výboru

17.55 hodin

5. - 7. Sdělení předsedkyně výboru , podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.15 hodin

8. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 2. 2007 do 28. 2. 2007

18.25 hodin

9. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 18.00 hodin

1. MPO - Monitorovací výbor pro Operační program Průmysl a podnikání – zástupce výboru a náhradník.

MŽP - Monitorovací výbor pro Operační program Životní prostředí – zástupce výboru a náhradník.

Podvýbor pro dopravu v místnosti č. 306, Sněmovní 1

15 hodin (uzavřené jednání)

Podvýbor pro podnikatelské prostředí v místnosti č. 306, Sněmovní 1

13 hodin

Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů EU v místnost B 211

15 hodin

Podvýbor pro veřejnou správu a informační technologie

15 hodin v místnosti B 216

Stálá delegace Poslanecké sněmovny do Středoevropské iniciativy

od 16.00 hodin v místnosti č. 55


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 9 (3. - 5. dubna 2007)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 5 (3. dubna 2007)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 5 (3. dubna 2007)
VSR - Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů EU
č. 2 (3. dubna 2007)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 2 (3. dubna 2007)

 

Středa 4. dubna 2007

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/09 - Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MV, MI, MO

od 10.00 hodin

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/01 – Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřadu Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Šlajs

Přizváni: zástupci ČSÚ, MF

od 10.30 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/05 – Finanční prostředky určené na výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MŽP, MF

od 12.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/30 – Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. D. Petruška

Přizváni: zástupci ČÚZK

od 13.30 hodin

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Ježek

Přizváni: zástupci ČTÚ, MF

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/16 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Ježek

Přizváni: zástupci ÚPV, MPO, MF

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/20 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci GA ČR, MF

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Schválení pořadu schůze.

2. Volba předsedy podvýboru pro strategie a koncepce.

3. Informace o zahraničních cestách.

9.30 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), tisk 122. Předkládá: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

10.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní

a poplatků, a další související zákony - tisk 124.

Předkládá: zástupce MF

Zpravodaj : posl. V. Aubrecht

11.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, -tisk 125. Předkládá: zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Kala

14.00 hodin

7. - 8. Informace z podvýborů., různé.

15.00 – 16.30 hodin

9. Prezentace Ministerstva dopravy.

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Sdělení předsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů (tisk 114)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Jana Rybínová

11.30 hodin

4.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 127)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

14.00 hodin.

5.

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL) /kód dokumentu 5055/07, KOM (2006) 817 v konečném znění/

Uvede zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

Problematika novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

7. Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Výbor pro sociální politiku výjezdní zasedání do Královéhradeckého regionu

od 8.30 - 9.00 hodin

Uvítání na Krajském úřadě Hradec Králové

9.00 – 10.00 hodin

I. část dopoledního zasedání VSP

10.30 – 11.30 hodin

II. část dopoledního zasedání VSP

11.30 – 12.00 hodin

Tisková konference s nabídkou účasti novinářům na výjezdu

13.30 – 14.00 hodin

Týniště nad Orlicí – pečovatelská služba + Domov důchodců

14.15 – 14.45 hodin

Albrechtice – ve fázi investičního záměru

15.30 – 16.15 hodin

ÚSP původní budova Opočno

16.30 – 17.15 hodin

ÚSP České Meziříčí - nově otevřené dvojdomky

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

Zahájení schůze

Aktuální zahraničněpolitická informace - Írán

Informaci podá: zástupce MZV

zástupce Úřadu pro zahraniční styky a informace

zástupce Vojenského zpravodajství

v 11.00 hodin

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled

vnější energetická bezpečnost EU

Informaci podá: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

ve 14.00 hodin

Návrh na zřízení „Českého domu“ v Rize

Uvede: posl. K. Šplíchal

Přizván: zástupce MZV

v 14.30 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě /sněmovní tisk 138/

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. K. Konečná

v 14.40 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne 7. listopadu 2006 /sněmovní tisk 135/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. H. Mallotová

v 14.50 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evrop­ském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003 /sněmovní tisk 131/

Uvede: zástupce Mze

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

v 15.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srb­skem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Orga­nizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského letec­kého prostoru /sněmovní tisk 97/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. Petr Krill

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 150/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. V. Exner

v 15.30 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřej­ného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006 /sněmovní tisk 110/

Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. R. Kufa

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 149)

Úvodní slovo: Petr Gandalovič, ministr zemědělství

Zprav.zpráva: posl. Pavel Kováčik

od 11.00 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, (tisk 156)

Úvodní slovo: M. Kalousek, ministr financí

Zprav.zpráva: posl. Jiří Papež

od 13.00 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (sněmovní tisk 161)

Úvodní slovo: M. Bursík, ministr životního prostředí

Zprav.zpráva: posl. Jiří Hanuš

od 14.00 hodin

5. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2007 (tisk 145) Úvodní slovo: P. Gandalovič, ministr

Zprav.zpráva: posl. Daniel Petruška

Podvýbor VZP pro ochranu přírody a krajiny v zasedací místnosti výboru

od 9.00 hodin

Tisková konference KSCM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

KV - Podvýbor pro kontrolní systémy
č. 2 (4. dubna 2007)
VO - Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
č. 3 (4. dubna 2007)
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 3 (4. dubna 2007)

 

Čtvrtek 5. dubna 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček slavnostně předá dekrety o udělení znaku a vlajky některým městům a obcím

České republiky

od 10.00 a 14.00 hodin ve Státních aktech, místnost č. 108

Kontrolní výbor v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/14 – Prostředky státního rozpočtu vynaložené na „Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven“ Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MK

od 10.00 hodin

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 – Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MK, Divadelního ústavu

od 11.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků , a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - (přerušeno na 6. schůzi kontrolního výboru)

Přizváni: zástupci MF

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

4. Informace o činnosti podvýborů kontrolního výboru

Uvedou: předsedové podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Sdělení Komise – Globální Evropa: Nástroje Evropy na ochranu obchodu v měnícím se světovém hospodářství: Zelená kniha k veřejné konzultaci /kód dokumentu 16702/06, KOM(2006) 763 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Jan Bauer

2. Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis /kód dokumentu 6307/07, KOM(2006) 744 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Gabriela Kalábková

9.45 hodin

3. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 25. února 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 26. února – 31. března 2007 uvede: posl. Ondřej Liška

4. - 6. Dokumenty SZBP, s dělení předsedy , různé

10.15 hodin

7. Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a kterým se mění některá nařízení /kód dokumentu 5572/07, KOM(2007) 17 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

8. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/97, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko /kód dokumentu 6464/07, KOM(2007) 58 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

11.00 hodin

9. Informace o řízeních pro porušení Smlouvy ES vedených proti České republice

uvede: Tomáš Boček, ředitel odboru komunitárního práva MZV a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před soudními orgány ES

12.00 hodin

10. Informace o připravenosti České republiky k přistoupení do Schengenského prostoru

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

12.30 hodin

11. Informace k 50. výročí Římských smluv a Berlínské deklaraci

uvede: náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jiří Šedivý

Výbor pro sociální politiku výjezdní zasedání do Královéhradeckého regionu

od 8.30 - 10.30 hodin

Setkání s řediteli ÚP a zástupcem inspekce práce

10.30 – 10.45 hodin

Prezentace KHK k využití ESF doposud

11.15 – 12.30 hodin

Návštěva Propagačního podniku Hr. Králové (chráněné dílny)

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

11. Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

informace o rozvojové spolupráci ČR (multilaterální, dvoustranná)

informace o humanitární pomoci ČR

informace o přípravě zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

Informaci podá: H.Bambasová–nám. ministra zahraničních věcí

Petr Jelínek–Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů

v 11.00 hodin

12. Aktuální informace o jednáních týkajících se žádosti Spojených států amerických o zahájení jednání týkajících se rozšíření systému protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové stanice na území České republiky

Přizván: Karel Schwarzenberg – ministr zahraničních věcí

Štefan Füle - velvyslanec ČR při NATO

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství v místnosti č. 22

9.30 hodin

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve spolupráci se

Sdružením pro informační společnost pořádají

Seminář

„Jak dál v rozvoji eGovernmentu v ČR“

od 10.00 hodin v místnosti č. 306, Sněmovní 1

 

Pátek 6. dubna 2007

akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)