Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2022007615
Datum: 4. 4. 2022
Věc: Veřejné zagázky + gastronomie v PSP ČR
ISP (příhlásit)