Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020007612
Datum: 13. 5. 2020
Věc: Zvukový záznam z jednání VVVKMT z 13.5.2020
ISP (příhlásit)