Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020006321
Datum: 23. 4. 2020
Věc: Zahraniční cesty VŽP - k č.j. 5443/20
ISP (příhlásit)