Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2020/000697
Datum: 21. 1. 2020
Věc: Pozměňovací návrh k zákonu č. 411-2005 Sb., §79b
ISP (příhlásit)