Předávání komunálních symbolů

Předseda Poslanecké sněmovny má na základě zákona o obcích pravomoc udělovat komunální symboly - znak a vlajku.

Udělení symbolu doporučí předsedovi Výbor pro vědu, kulturu, vzdělání, mládež a tělovýchovu na základě projednání Podvýborem pro heraldiku a vexiologii.

Předseda Poslanecké sněmovny uděluje obecní symboly svým Rozhodnutím.

Následně během Slavnostního předání (které se uskutečňuje nepravidelně během roku) předá předseda zástupcům obcí Rozhodnutí a dokument s popisy udělených symbolů.

Udělené symboly se zpřístupní v Registru komunálních symbolů.
ISP (příhlásit)