Sněmovní tisk 555
Novela z. o požární ochraně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Bartošek, Drahoslav Ryba, Michal Zuna, Pavel Žáček, Eliška Olšáková, Jakub Michálek) předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: Bartošek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 4. 10. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0555.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 2023. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2023 jako tisk 555/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 932/23, PID ALBSCWFADMGH.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 11. 2023 (usnesení č. 207). Určil zpravodaje: Mgr. Šimon Heller a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 854). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 41, usnesení č. 854).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 12. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 211, dokument 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 1. 2024 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 1. 2024 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 360).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 1. 2024 poslancům jako tisk 555/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 1. 2024 poslancům jako tisk 555/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 28, usnesení č. 891).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 2. 2024.
  Prezident zákon podepsal 15. 2. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2024.

Zákon vyhlášen 7. 3. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 54/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: ochrana proti požáru, stavební právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)