Sněmovní tisk 531
N. z. - v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Cogan, Marek Benda, Radim Fiala, Jan Jakob, Jakub Michálek, Jiří Navrátil, Radek Vondráček) předložila sněmovně návrh zákona 6. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: Cogan J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 531/0 dne 7. 9. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0531.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 9. 2023. Vláda zaslala stanovisko 18. 9. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2023 jako tisk 531/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 794/23, PID KORNCVGJWDMR.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 9. 2023 (usnesení č. 191). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2023 na 78. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 783). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 68, usnesení č. 783).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 11. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 176, dokument 176/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2023 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2023 a přijal usnesení č. 113 (přerušuje projednávání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 16. 1. 2024 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 176/2 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 176/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 383).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 89/2024 Sb.Související tisk: 530 (N. z. o správě voleb).

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, organizace voleb, parlamentní volby, prezidentské volby, regionální volby, veřejná správa, volební právo, volební výsledky, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)