Sněmovní tisk 475
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 475/0 dne 15. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 425/23, PID KORNCGW9QPF8.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Klára Kocmanová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 8. 2023 na 73. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 717).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 475/2, který byl rozeslán 10. 10. 2023 v 21:36.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 11. 2023 na 82. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 66, usnesení č. 819).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 11. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 193, dokument 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 11. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 12. 12. 2023 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 193/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2023 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 326).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 412/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3351Vít Kaňkovský24607-38161.docx (64 KB) 10. 10. 2023 v 17:12:57
3353Vít Kaňkovský24609-38163.doc (32 KB) 10. 10. 2023 v 17:16:25


Deskriptory EUROVOCu: sladění sociálních zabezpečení, sociální dávky, sociální zabezpečení, veřejná správa, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (23)ISP (příhlásit)