Sněmovní tisk 465
Vl.n.z. o zbraních a střelivu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 465/0 dne 5. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 6/23, PID ALBSCJRBT5UB.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Petr Letocha a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 788).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 465/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 465/2, který byl rozeslán 13. 12. 2023 v 13:55.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 1. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 465/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2024 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 62, usnesení č. 885).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 2. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 217, dokument 217/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 2. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 150 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 217/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 3. 2024 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 217/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 378).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 90/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3772Radek Koten25028-38769.docx (35 KB) 12. 12. 2023 v 15:28:01
3773Radek Koten25029-38770.docx (43 KB) 12. 12. 2023 v 15:28:38
3774Radek Koten25030-38771.docx (35 KB) 12. 12. 2023 v 15:29:22
3775Radek Koten25031-38772.docx (35 KB) 12. 12. 2023 v 15:30:02
3776Radek Koten25032-38773.docx (43 KB) 12. 12. 2023 v 15:31:24
3777Radek Koten25033-38774.docx (36 KB) 12. 12. 2023 v 15:31:59
3778Radek Vondráček25034-38775.doc (81 KB) 12. 12. 2023 v 16:06:22
3779Jiří Mašek25035-38776.docx (27 KB) 12. 12. 2023 v 16:15:30
3780Šimon Heller25036-38777.doc (32 KB) 12. 12. 2023 v 16:45:05
3781Petr Sadovský25037-38778.docx (27 KB) 12. 12. 2023 v 16:46:16
3782Šimon Heller25038-38779.doc (31 KB) 12. 12. 2023 v 16:48:47
3876Jana Mračková Vildumetzová25132-38943.docx (49 KB) 19. 1. 2024 v 17:15:09
3886Jana Mračková Vildumetzová25142-38951.docx (49 KB) 19. 1. 2024 v 21:26:51


Deskriptory EUROVOCu: konvenční zbraň, osobní zbraň, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, vojenské vybavení, zbraň hromadného ničení

Navržené změny předpisů (47)ISP (příhlásit)