Sněmovní tisk 464
Vl.n.z. o munici

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 464/0 dne 5. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 5/23, PID ALBSCJRBKZ3O.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Petr Letocha a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 787).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 464/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 464/2, který byl rozeslán 13. 12. 2023 v 13:53.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 1. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 464/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2024 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 884).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 2. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 216, dokument 216/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 2. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 149 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 216/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 3. 2024 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 216/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 379).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 91/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3770Radek Koten25026-38767.docx (35 KB) 12. 12. 2023 v 15:26:41
3771Radek Koten25027-38768.docx (36 KB) 12. 12. 2023 v 15:27:31


Deskriptory EUROVOCu: nebezpečná látka, střelná zbraň a střelivo, výbušninaISP (příhlásit)