Sněmovní tisk 409
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 409/0 dne 29. 3. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 82/23, PID KORNCGQ8SL78.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 4. 2023 (usnesení č. 142). Určil zpravodaje: PhDr. Michael Rataj, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30., 31. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 646).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 409/5, který byl rozeslán 13. 9. 2023 v 14:38.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 409/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 10. 2023 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 126, usnesení č. 798).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 11. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 172, dokument 172/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 11. 2020 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 172/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 11. 2023 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 172/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2023 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 172/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 11. 2023 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 312).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 194 pod číslem 426/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, investiční podpora, investiční úvěr, podpora investic, podpora zaměstnanosti, podpůrná politika, regionální pomoc, rekvalifikace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)