Sněmovní tisk 360
Vl.n.z. o veřejných dražbách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 360/0 dne 6. 1. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1185/22, PID ALBSCJRFALL6.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2023 (usnesení č. 117). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 532).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 360/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 360/3, který byl rozeslán 18. 5. 2023 v 14:12.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 5. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 360/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2023 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 343, usnesení č. 660).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 6. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 6. 2023 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 7. 2023 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 7. 2023 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 222).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2023.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 8. 2023.

Zákon vyhlášen 25. 8. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 250/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2602Zuzana Ožanová23858-36975.docx (43 KB) 16. 5. 2023 v 09:55:05
2607Ivan Bartoš23863-36984.docx (43 KB)Pozměňovací návrh poslance Ivana Bartoše k vládnímu návrhu zákona o veřejných dražbách16. 5. 2023 v 13:52:55


Související tisk: 361 (Vl.n.z. o veřejných dražbách - související).

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodej, prodej

Navržené změny předpisů (21)ISP (příhlásit)